Zálohování jako služba?

Některé z Vás napadne, že je to zvláštní otázka. Které druhy podniků by mohly potřebovat zálohování jako službu? Vždyť přece tohle stačí zakoupit jednou a zálohovat na místní médium a je hotovo. Ale je to opravdu hotovo? Stačí to? Zkusíme si na tohle odpovědět.

Všechny společnosti spoléhají na data a musí je chránit – některé však více než jiné. Povaha některých odvětví vytváří jedinečné potřeby ochrany dat, zatímco pro jiná existují závazné standardy týkající se ochrany, uchovávání a dostupnosti dat, které musí společnosti dodržovat. Ať už jsou tato pravidla a nařízení stanovena společností, příslušností do odvětví či vládními úřady, tím, že pochopíte skutečná rizika a reálné potřeby, dokážeme lépe splnit jejich jedinečné požadavky na bezpečnost dat a můžeme se o ně lépe postarat.

Podíváme se na čtyři příklady odvětví s jedinečnými potřebami, které můžeme naplnit nabízením zálohování jako služby.

Výroba
Každá společnost usiluje o předvídatelné náklady, aby si udržela své mare a ziskovost, ale výrobci jsou zvláště citliví. Díky tomu je pro tyto firmy zálohování jako služba zvlášť atraktivní možností. Nejen že zajišťuje zabezpečení dat potřebné pro obnovu systému po poruše
nebo kybernetickém útoku, ale model předplatného jim také dává předvídatelné náklady, které je možné plánovat v rozpočtu. Úspěšné nasazení zálohování jako služby vám také umožní vytvořit si základ, na který se můžete později zaměřit při realizaci obnovy po havárii jako služby (DRaaS). Ve výrobním sektoru je DRaaS zvlášť důležitá, protože téměř okamžité zotavení z havárií firmám pomáhá udržet výrobní linky
v provozu, čímž předcházejí nákladným výpadkům.

Finanční služby
Banky, makléři, pojišťovací společnosti i finanční poradci, ti všichni mají k dispozici citlivé údaje o zákaznících, záznamy o transakcích a digitální aktiva, která je nutné ukládat a chránit. Budování a údržba vlastní IT infrastruktury pro udržování všech těchto dat v lokalitě zákazníka je velmi nákladné a často méně bezpečné než využití dodavatele online zálohovacích služeb.
Mějte na paměti, že finanční instituce mají jedny z nejpřísnějších regulatorních požadavků z hlediska nakládání s daty, jejich řízení
a ukládání. Potřebují dodavatele, který nabízí cloudovou zálohovací službu navrženou pro zaručení bezpečnosti a důvěrnost dat.

Zdravotnictví
Zdravotnictví je všeobecně složité a vysoce regulované odvětví. To vytváří ohromnou příležitost pro prodejce VAR k nabízení zálohování
jako služby, za předpokladu, že prodávají službu splňující požadavky GDPR (či americké HIPAA), která jejich zákazníkům pomůže splnit přísné standardy zabezpečení a důvěrnosti dat.

Právní služby
V průběhu právních procedur je generováno ohromné množství citlivých dat, a všechny tyto informace je třeba uchovat – od podrobností o klientech a historii případů až po rešerše a poznámky o svědectvích. Stejně jako ve většině oborů, všechny tyto soubory jsou stále více
digitalizovány, což představuje výzvu pro datové úložiště typické právní kanceláře.
Vzhledem k povaze informací, s nimiž pracují a které si ukládají, jsou některé právní kanceláře ohledně přesunu do cloudu na vážkách. Přesto je lze napojit na online zálohovací službu, která je specificky vytvořená s cílem data zabezpečit a utajit, což znamená daleko vyšší stupeň zabezpečení dat a vyšší spokojenost klienta.

Ať už jste nebo nejste z výše zmíněných odvětví, je to v podstatě jedno. Zálohování dat jako takové je dnes základ a bez něj byste neměli být. To nejcennější, co máte, jsou totiž data. A přijít o ně, je ta nejhorší noční můra, která Vás může napadnout. A proč teda zvolit zálohování jako službu a ne jen prosté zkopírování dat „někam“?

Odpověď je překvapivě jednoduchá. Ve službě zálohování máte spoustu benefitů navíc. Jednak lze zálohovat přímo celý server, proto je jeho následná obnova jednoduchá a extrémně rychlá a minimalizuje se celkový výpadek služby. Ale hlavně, dnešní zálohovací služby umožňují online kontrolu stavu serveru a okamžitý proaktivní zásah třeba v případě napadení kryptovacích virů, což je dnes asi největší nebezpečí. Díky této aktivní ochraně lze ředejít nežádoucím výpadkům dat. No a v neposlední řadě je možnost zálohovat do cloudu, což opět přinese větší bezpečnost z důvoodu geografického oddělení záloh. Takže živelné pohromy nebo krádeže vás pak už trápit nemusí…

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte mne, rád vám cokoliv zodpovím.