GDPR – jak je to s tím souhlasem?

Jedním z titulů, na jejichž základě můžeme zpracovávat osobní údaje, je souhlas. Tím se dle textu nařízení o GDPR rozumí jakýkoliv projev vůle osoby, která dává svým prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením souhlas se zpracováním osobních údajů. Každý souhlas pak musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Co to ale znamená?

Číst více: „GDPR – jak je to s tím souhlasem?“