GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Nová legislativa EU, na kterou Vás připravíme.

Staráme se o:

GDPR – jak je to s tím souhlasem?

GDPR – jak je to s tím souhlasem?

Jedním z titulů, na jejichž základě můžeme zpracovávat osobní údaje, je souhlas. Tím se dle textu nařízení o GDPR rozumí jakýkoliv projev vůle osoby, která dává svým prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením souhlas se zpracováním osobních údajů. Každý souhlas pak musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Co to ale znamená? Svobodný souhlas Subjekt údajů musí …
Výhody outsourcingu IT

Výhody outsourcingu IT

V čem je outsourcing IT výhodný? Především se jedná o finanční a personální úsporu nákladů na personální zajištění a přenesení veškeré odpovědnosti na dodavatele IT. Pak také se jedná o úsporu nákladů na pořízení výpočetní techniky jako takové. Finanční výhody (úspora peněz) Při pořízení hardware a software pomocí outsourcingu nemusíte mít k dispozici počáteční balík …

Partneři

Hik Vision
HP Enterprise
Microsoft Partner
Fortinet
ATComputers
GFI Software

Spolupracujeme s:

Hik Vision
HP Enterprise
Microsoft Partner
Fortinet
ATComputers
GFI Software