Naše portfolio je velmi široké. Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Naším úkolem je navrhnout optimální cestu a prostředky a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

 

Z našeho portfolia máme největší zkušenosti v oblastech:

 

Aplikací pro firemní komunikaci

cloudové, groupware řešení (e-mail, sdílené nástěnky, úkoly, kalendáře apod.), telefonické (VOIP) systémy, …

                         

 

Podpory informačních systémů

nejlepší způsob, jak řídit a integrovat většinu oblastí firemní činnosti od plánování, zásob, nákupu, prodeje, financí, personalistiky i marketingu. Systémy pro veřejnou správu, živnostníky, malé i velké firmy v oblasti výroby, obchodu a služeb.

     

 

Externích datových úložišť

pravým místem pro vaše data jsou externí datová pole, servery, což jsou úložiště pro zálohování a sdílení. Umožní vám nepřetržitou dostupnost souborů,