Výhody outsourcingu IT

V čem je outsourcing IT výhodný? Především se jedná o finanční a personální úsporu nákladů na personální zajištění a přenesení veškeré odpovědnosti na dodavatele IT. Pak také se jedná o úsporu nákladů na pořízení výpočetní techniky jako takové.

Finanční výhody (úspora peněz)

  • Při pořízení hardware a software pomocí outsourcingu nemusíte mít k dispozici počáteční balík peněz na jejich pořízení. V případě outsourcingu totiž platíte kontinuální poplatky po celou dobu pronájmu. Jedná se o formu pronájmu.
  • Celkové náklady spojené s outsourcingem IT jsou nižší než v případě jejich pořízení formou koupě.
  • Outsourcing IT je výhodnější i z pohledu daňového. Každou měsíční částka je možné ihned použít do Vašeho účetnictví. v případě pořízení počítačů nebo software však dochází k nutnosti jejich odepisování.
  • Nulové prostoje. To je rovněž finanční výhoda. Za námi dodaný hardware ručíme a případě jeho pokažení Vám dodáme obratem hardware náhradní. Jelikož ručíme i za software – zajistíme jeho opravu v co nejkratším čase.

Personální výhody

  • Součástí outsourcingu IT je i správa sítě. Již nemusíte zaměstnávat vlastního správce, který by se o počítače staral. Tím docílíte vysoké finanční úspory – personálním zajistěním správy z naší strany.
  • Váš zaměstnanec může být nemocný, na dovolené či bude zrovna mimo pracovní dobu. Díky outsourcingu IT budete mít technika po ruce 24 hodin denně. Nebudete již řešit situaci nefunkčního IT, kdy vašeho zaměstnance (správce) nebudete moci sehnat.
  • Díky tomu, že váš zaměstnanec je pouze jediná osoba, která má k dispozici ucelený pohled na IT ve Vaší firmě, je vaše firma vystavena velkému riziku. Co kdyby onemocněl? Outsourcing IT vám zajistí plnou zastupitelnost správců.
  • Standardní zaměstnanec (správce) není nikdy motivován k tomu, aby IT technologie ve Vaší firmě zlepšoval a zefektivňoval. Outsourcing IT je jiný – našim cílem je pomoci Vám maximalizovat užitek IT – máme na to specialisty.

Ostatní výhody

  • Outsourcované vybavení není Vašim majetkem. Díky tomu za něj nemáte žádnou odpovědnost. My se musíme postarat o to, aby veškerý software byl legální a aby vše spičkově fungovalo.
  • V případě poruchy vlastního IT vybavení jej můžete pouze poslat na reklamaci nebo si dokoupit drahé „care-packy“. V rámci outsourcingu IT však za funkčnost počítačů a software neseme odpovědnost my a při jeho poruše jej ihned vyměníme.

IT řešení a služby > Outsourcing